31.10.2018.

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora u Sportskoj dvorani Žeravinec ugostiteljski objekt

GRADSKA ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA IVANIĆ-GRADA

Milke Trnine 14, 10 310 IVANIĆ-GRAD,

                                                               i

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BASARIČEKA

Milke Trnine 14, 10310 Ivanić-Grad

                                                              

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u Sportskoj dvorani Žeravinec

ugostiteljski objekt

 

Podaci o poslovnom prostoru:

Poslovni prostor se nalazi u Sportskoj dvorani Žeravinec

 

Površina poslovnog objekta:

Poslovni prostor je površine 42,16 m2, te terasa 25 m2.

 

Opremljenost poslovnog prostora:

Poslovni prostor ima priključak vode s kontrolnim brojilom, sanitarni čvor (muški, ženski i osoblje), skladišni prostor, prostor za osoblje, struju (kontrolno brojilo), grijanje i klimatizacija je zajednička sa sportskom dvoranom te se ne naplaćuje.

 

Namjena poslovnog prostora:

Poslovni prostor je namjenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnost. Sukladno Zakonu o spriječavanju nereda na sportskim terenima (NN 117/03) zabranjeno je točenje alkoholnih pića u razdoblju od 2 sata prije početka sportskog događanja do 2 sata poslije završetka sportskog događanja.

 

Zakup:

Poslovni prostor se daje u zakup od pet godina, s početnom cijenom zakupa od 2.500,00 kn mjesečno, odnosno po ispostavljenim računima najmodavca.

Poslovni prostor se može razgledati svakodnevno od 9,00-12,00 uz prethodnu najavu dan ranije na broj telefona 01/2881-087 ili 01/2881-880

 

UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Ponude dostaviti zaključno sa 05. 11. 2018.godine do 15,00 sati na urudžbeni zapisnik na adresu :  GZŠU Ivanić Grad, Milke Trnine 14 sa naznakom “NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ UGOSTITELJSKI OBJEKAT U SPORTSKOJ DVORANI ŽERAVINEC.

               

Ponuda treba sadržavati:

-ime i prezime ili naziv poduzeća, adresu,  OIB poduzeća, broj poslovnog računa, broj telefona, faxa ili e-maila, za kontakt.

-fotokopiju rješenja o upisu u registar djelatnosti koju obavlja ili kopiju obrtnice

-iznos ponude, rok zakupa

-potvrdu porezne uprave o plaćenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana (original)

-sol-1 ili bon-2 ne stariji od 30 dana (original)

-dokaz o plaćenim obvezama prema GZŠU Ivanić-Grad i OŠ S. Basarićeka

-dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata

-potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Ivanić-Grada o uredno podmirenim obvezama ne stariji od 30 dana (original)

Zakašnjele i nekompletne ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će komisija za dvoranu GZŠU-a i OŠ S. Basaričeka, a odabir najpovoljnijeg ponuđača obaviti će GZŠU i OŠ S. Basaričeka.

                              

Kriterij za odabir:               -visina ponuđenog zakupa

                                                                                             

Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Sve informacije u svezi natječaja mogu se dobiti na telefon 01/2881-087 ili 01/2881-880, e-mail: imuzina@inet.hr  ili osobno GZŠU Ivanić Grad ili OŠ S. Basaričeka, M. Trnine 14, Ivanić-Grad