07.01.2019.

SAZIV 15. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

15. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 09. siječnja 2019. godine ( srijeda ) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

 

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

1.    Donošenje Ispravka grafičkog dijela Pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja UPU – 4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

 2.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                

                                                                                       Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: