08.11.2019.

OBAVIJEST o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), objavljuje se

OBAVIJEST

o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje
Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

  1. Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 23. sjednici održanoj dana 25. listopada 2019. godine donijelo Odluku o izradi VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški (u daljnjem tekstu: Plan), koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Ivanić- Grada, broj 8/19 od 26. listopada 2019. godine.
  2. Nositelj izrade Plana je Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu.
  3. Detaljne informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić- Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu