08.11.2019.

SAZIV 24. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

24. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 12. studenog 2019. godine ( utorak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
2.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju projekta uređenje vodotoka  na području Grada Ivanić-Grada i  financiranja projektne dokumentacije za uređenje vodotoka rijeke Lonje na području Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju projekta uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Gradu Ivanić-Gradu i financiranja projektne dokumentacije za uređenje vodotoka potoka Žeravinec u Gradu Ivanić-Gradu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

4.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                               

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

                                                                               

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: