21.10.2019.

SAZIV 19. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

19. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 22. listopada 2019. godine ( utorak ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

 

                                                        D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić-Grad d.o.o. za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Gradske knjižnice Ivanić-Grad za 2018. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

4. Razmatranjeprijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na izdavanje bankarske garancije Grada Ivanić-Grada u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju:

a) II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu – opći i posebni dio

b) II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2019. godinu

c) II. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

d) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

e) II. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2019. godinu

f) II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

g) II. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

h) III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

i) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

j) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2019. godini

k) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

l) I. izmjene Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu

 

6.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                     

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

                                                                

 Predsjednica Odbora za financije i proračun 

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: