21.10.2019.

SAZIV 23. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

23. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 23.  listopada 2019. godine ( srijeda ) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Gradske knjižnice Ivanić Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na izmjenu Statuta Visoke škole Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški i donošenje Zaključka o prihvaćanju

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o prihvaćanju

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o komunalnom redu i donošenje Zaključka o prihvaćanju

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i pokretanja izgradnje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – šetnica uz rijeku Lonju – obuhvat od Ulice kralja Tomislava do Savske ulicei donošenje Zaključka o prihvaćanju

7.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                               

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

                                                                                

                                                                                       Predsjednik Odbora

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: