29.04.2020.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 48. i članka 10. stavka 6. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 02/14, 01/18 i 03/20) i članka 16., 17. i 18.  Odluke o javnim priznanjima Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik br. 3/10), Odbor za dodjelu nagrada Grada na svojoj 6. sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine, donio je zaključak o upućivanju

 

JAVNOG POZIVA

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Grad Ivanić-Grad dodjeljuje sljedeća javna priznanja:

  1. Nagrade Grada Ivanić-Grada

-       nagradu za životno djelo

-       godišnju nagradu

  1. Priznanja Grada Ivanić-Grada

 

  1. NAGRADE GRADA IVANIĆ-GRADA

Nagrade Grada dodjeljuju se građanima Grada Ivanić-Grada i drugim osobama koje rade na području Grada Ivanić-Grada, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju ugleda i imena Grada. 

- Nagrada za životno djelo – javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi s prebivalištem na području Republike Hrvatske i to: 

- istaknutom pojedincu koji se svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim radom ili drugim javnim radom dao trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovih područja;

- pojedincu koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživa ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina;

- uz povelju Grada dobitniku nagrade za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu utvrđenom posebnom odlukom Gradonačelnika 

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo

 

-  Godišnja nagrada – javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaja za Grad Ivanić-Grad iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša ili drugih djelatnosti, ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

- uz povelju Grada dobitniku nagrade za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu utvrđenom posebnom odlukom Gradonačelnika 

Godišnje se dodjeljuju najviše dvije Godišnje nagrade Grada.

 

II. PRIZNANJA GRADA

Priznanje Grada Ivanić-Grada je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja Grada Ivanić-Grada, fizičkim i pravnim osobama s područja drugih gradova i općina, prijateljskim gradovima, županijama, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država te njihovim tijelima za iznimna dostignuća u promicanju ugleda i imena Grada Ivanić-Grada, ostvarena u godini koja prethodi godini u kojoj se priznanje dodjeljuje.

Uz povelju Grada, dobitnicima priznanja može se dodijeliti i prigodan simboličan dar.

 

III. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada imaju građani Grada Ivanić-Grada, mjesni odbori, udruge, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada Ivanić-Grada, članovi Gradskog vijeća i Gradonačelnik  Grada Ivanić-Grada.

Prijedlog za dodjelu nagrade i priznanja Grada Ivanić-Grada podnosi se u pisanom obliku.

Pisani prijedlog za dodjelu nagrade i priznanja Grada obvezno sadrži sljedeće podatke:

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga

- prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga

- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o toj osobi (broj telefona i email adresa)

- naziv nagrade odnosno priznanja za koje se predlaže i područje za koje se podnosi prijedlog

- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela nagrade ili priznanja.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti i odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljiva postignuća i doprinosi osobe za koju se prijedlog podnosi.

Javna priznanja ne dodjeljuju se osobama koje su aktivne u politici Grada Ivanić-Grada (vijećnicima Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika za vrijeme trajanja njihova mandata).

Prijedloge za kandidate za dodjelu nagrada i priznanja Grada Ivanić-Grada treba dostaviti:

  • Poštom ili osobnom dostavom (poštanski sandučić na stražnjem ulazu Gradske uprave) u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, s naznakom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.
  • Elektroničkom poštom na adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr, s predmetom (subject) „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA“.

Prijedlozi se mogu podnijeti zaključno s danom 29. svibnja 2020.

 

ODBOR ZA DODJELU NAGRADA GRADA

 

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: