24.04.2020.

SAZIV 28. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

28. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 27. travnja 2020. godine ( ponedjeljak ) u periodu od 8,00-15,00 h elektronskim puten

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D :

 

1.    Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Pročišćenog teksta Statuta Grda Ivanić-Grada
 
2.    Razmatranje prijedloga i utvrđivanje Pročišćenog teksta Poslovnika Gradskog vijeća Grda Ivanić-Grada
 
3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o stavljanju van snage Zaključaka o usvajanju ispravak grafičkog dijela „Elaborata pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana“ (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09 – pročišćeni tekst, 10/10 – ispravak, 01/13, 06/14, 10/14 – ispravak, 03/15 – pročišćeni tekst, 03/17, 05/17 – pročišćeni tekst i 07/19 - ispravak)
 
4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Razvojnoj agenciji IGRA d.o.o. na preuzimanje gospodarske cjeline – suvenirnice Centra za posjetitelje od Turističke zajednici Ivanić-Grad
 
Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 
6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada
 
Razno

 

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                               

                                                                                       Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: