07.02.2020.

SAZIV 22. sjednice Odbora za financije i proračun

Na temelju članka 52. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

22. sjednicu Odbora za financije i proračun 

 

koja će se održati dana 12. veljače 2020. godine ( srijeda ) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
2.    Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
3.    Razmatranje prijedloga Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja te donošenje Zaključka o prihvaćanju istog
 
4.    Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  01/2831-371.

                                                              

 Predsjednica Odbora za financije i proračun  

Milica Piličić

PREUZMITE DOKUMENTE: