07.02.2020.

SAZIV 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14 i 01/18)

 

S A Z I V A M

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 13. veljače 2020. godine ( četvrtak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0.    Aktualni sat
 
- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
 
1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu                    

predlagatelj: predsjednik Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginca

predlagatelj:    Gradonačelnik
izvjestiteljica: Sandra Abramović, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje
 
3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Ivanić-Grada
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Anita Sušac, Voditeljica Odsjeka za poljoprivredu Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje,  gospodarstvo i poljoprivredu
 
4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada
 
predlagatelj:  Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:  Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o prijenosu imovine između Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. kao prenositelja i Grada Ivanić-Grada kao stjecatelja
 
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
       
7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

predlagatelj : Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o socijalnoj skrbi

predlagatelj : Gradonačelnik
izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti
 
 
9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Ivanić-Grad
predlagatelj:  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić-Grad
izvjestitelj: predstavnik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

10. Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

 

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: