24.07.2020.

Završen je projekt Nije svaki otpad smeće

Na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić završila je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Nije svaki otpad smeće“. Ovaj projekt, vrijedan preko pola milijuna kuna, s 85% (438.263,66 kn) sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda, dok su ostatak sredstava osigurali Grad Ivanić-Grad, Općina Križ i Općina Kloštar u omjerima proporcionalnima broju stanovnika. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.07.0083 sklopljen je između Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničko tijelo razine 1, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 i Grada Ivanić – Grada kao nositelja projekta.

Cilj projekta bio je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

U sklopu projekta provodile su se izobrazno-informativne aktivnosti.

Ivakop d.o.o. je korisnicima usluge odvoza otpada s područja Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić uz račune za odvoz smeća u periodu provedbe projekta dostavio u četiri ciklusa letak s uputama za održivo postupanje otpadom, te u četiri ciklusa letak o ponovnoj upotrebi predmeta. Brošuru na temu kompostiranja u vlastitom vrtu podijeljena je u dva ciklusa, a brošura o odvojenom prikupljanju otpadom u četiri ciklusa. Svi letci i brošure otisnuti su na 100% recikliranom papiru.

U eteru Obiteljskog radio Ivanića u emitirano je 20 specijaliziranih radio emisija o održivom gospodarenju otpadom, te je snimljeno 10 različitih radio spotova o održivom gospodarenju otpadom koji su emitirani u programu Obiteljskog radio Ivanića. U sklopu projekta održano je 5 javnih tribina (20.11.2019. u Ivanić-Gradu, 11.12.2019. u Križu, 15.01.2020. u Kloštar Ivaniću, 17.06.2020. i 13.07.2020. u Ivanić-Gradu). Svim posjetiteljima koji su sudjelovali na javnoj tribini podijeljene su platnene vrećice, majice, kemijske olovke, blokovi i mape koji su tiskani u sklopu projekta.

Za učenike 4., 6. i 8. razreda osnovne škole održane su radionice. Dok su za djecu mlađih uzrasta održane kreativne radionice na kojima su kroz kreativne zadatke obrađivane teme iz područja održivog gospodarenja otpadom. Radionice su se sastojale od teoretskog djela unutar kojeg je prezentiran način na koji se vrši odvojeno prikupljanje otpada, a drugi dio radionice sastojao se od praktične izrade novih predmeta od unaprijed pripremljenih materijala i pribora. Na radionicama djeci su podijeljene bojanke s temom održivog gospodarenja otpadom.

Za strane turiste tiskani su letci na engleskom jeziku s osnovnim informacijama o gospodarenju otpadom. Letci za strane turiste postavljeni su na lokacijama koje se nalaze u centru za posjetitelje, u Lječilištu Naftalan i u ugostiteljskim objektima na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić. Za strane turiste tiskane su i naljepnice na engleskom jeziku na kojima se nalaze odgovarajuće upute o odlaganju otpada. Tiskane su naljepnice za papir, plastiku i metalni otpad, bio-otpad i miješani komunalni otpad. Tako se važnost održivog gospodarenja otpadom i sama provedba projekta promovira među stranim turistima koji dolaze na područje Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić.

U sklopu provedbe projekta izrađena je aplikacija za pametne telefone s temom gospodarenja otpadom. Aplikacija građanima omogućuje: pretragu lokacija najbližih lokacija za odlaganje otpada, uvid u raspored (kalendar) odvoza otpada, naručivanja dodatnih odvoza odabirom vrste otpada i količine, te mogućnost prijave nepravilnosti. Aplikacija sadrži tražilicu koja nudi pomoć pri odvajanju različitih kategorija komunalnog otpada. Aplikacija je izrađena na Android te na iOS sustavu. Aplikacija je namijenjena svim građanima s područja obuhvata.

Provođenje  izobrazno – informativnih aktivnosti započelo je 20.02.2019. emitiranjem prve od dvadeset specijaliziranih radio emisija na lokalnom Obiteljskom Radiju Ivanić u kojoj se u predstavio projekt i najavila događanja. Završna aktivnost u projektu bila je 5. javna tribina koja je održana u Ivanić-Gradu dana 13.07.2020. godine

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10%, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz kohezijskog fonda

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Ivanić-Grada