22.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelje usluge taxi prijevoza

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine" br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelje usluge taxi

prijevoza

I.

Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće opće mjere zaštite:

  1. provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70 % alkohola

(na način da se protrljaju ruke ako ruke nisu vidno prljave, odnosno ako su ruke prljave oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20tak sekundi a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom)

  1. izbjegavati dodirivanje očiju, nosa i usta
  2. održavati distancu u svakodnevnom društvenom kontaktu.

II.

Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće specifične mjere zaštite:

  1. održavati udaljenost u socijalnom kontaktu na način da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača
  2. izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), prilikom rukovanja s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nos i usta maramicom ukoliko kašlju
  3. tijekom vožnje osigurati adekvatnu ventilaciju
  4. osigurati da u vozilu uvijek ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukavica te dezinfekcijskih sredstava
  5. osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u automobilu kao i POS uređaja
  6. između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo
  7. održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora - vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama

Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/općim i specifičnim mjerama zaštite.

III:

Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostorija dezinfekcijskim sredstvima, te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taxi prijevoznika i u pozivnim centrima).

IV.

Pružatelji usluge taxi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju uslugu.

V.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove

Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

PREUZMITE DOKUMENTE: