21.03.2020.

COVID-19 - ODLUKA o privremenoj obustavi javnog prometa

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/2020) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 20. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU

o privremenoj obustavi javnog prometa

I.

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Privremena obustava iz točke I. odnosi se na:

-      javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

-      javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

-      javni prijevoz osoba u željezničkom prometu

-      tramvajski i drugi javnogradski promet

-      sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza ( žičare, uspinjače i dr.).

III.

Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine i objavit će se u Narodnim novinama.

PREUZMITE DOKUMENTE: