16.03.2020.

OBAVIJEST o radu sa strankama - Općinski sud u Velikoj Gorici i Stalna služba u Ivanić-Gradu

Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) Općinski sud u Velikoj Gorici, u sjedištu suda i u Stalnoj službi u Ivanić Gradu, donesena je sljedeća odluka.

 

U razdoblju do 01. travnja 2020. odine:

1. Odgađaju se sve rasprave i ročišta

2. Otkazuje se prijam stranaka

3. Podnesci se zaprimaju putem pošte i e-komunikacije

4. Zahtjevi za izdavanje: Uvjerenja o ne/vođenju kaznenog postupka; Uvjerenja o ne/vođenju prekršajnog postupka; Za ovjeru isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu „Apostille„

i Prijedlozi za Zemljišnoknjižne upise predaju se na porti suda u zato označena mjesta i prema pisanoj uputi na mjestu predaje

5. Neće se izdavati dozvole za posjet zatvoreniku osim u iznimnim slučajevima – za detalje

kontaktirati Upravu za zatvorski sustav ili Zatvor u Zagrebu

6. Radi predavanja zahtjeva iz toč. 4 ulaz u zgradu moguć je istodobno samo za dvije osobe

7. Sud će postupati u okvirima svoje nadležnosti samo u hitnim postupcima

8. Sva komunikacija s odvjetnicima i Javnim bilježnicima odvijat će se telefonski, e-mailom, ekomunikacijom i poštom – te se neće primjenjivati odvjetnički pretinci za dostavu pismena

9. Stranke se upućuju koristiti platforme e-komunikacija, e-građani, e-predmet te pratiti informacije o radu suda na web stranicama suda i u sredstvima javnog priopćavanja

 

10. Informacije stranke mogu dobiti i neposredno na e-mail adresu – osvg@osvg.pravosudje.hr i slijedeće telefone:

U sjedištu – Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 36

- Kazneni 016269 507 i 016269537

- Građanski 016269509 i 6269510

- Gruntovnica 016269561 i 016269562

- Ovrha 016269508

- Izvanparnica 016269529

- Prekršajni 016222105

- Ured predsjednika 016269515

 

U Stalnoj službi u Ivanić-Gradu, Športska 2

e-mail adresa – pisarnica@osig.pravosudje.hr

 

- Sudska pisarnica 01 2831 444

- Gruntovnica 01 2831 442  i   01 2831 440

- Ured voditeljice stalne službe 012831445