19.03.2020.

Održana 13. Izvanredna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada

Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada donio je sljedeći Zaključak

1. Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-20-1 od 19.03.2020.) o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja , rad u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja na području Grada Ivanić-Grada odmah objaviti na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada te ju uputiti na objavu na Obiteljski radio Ivanić koji ju je dužan, do opoziva, objavljivati redovito u svim informativnim emisijama.

2.Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada nalaže svim građanima, tvrtkama, ustanovama, udrugama i drugim organizacijama s područja Grada Ivanić-Grada da se striktno pridržavaju Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te u svim privatnim i poslovnim kontaktima strogo provode mjeru socijalnog distanciranja  koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

3. Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada nalaže svim pravnim osobama s područja Grada Ivanić-Grada da striktno provode protuepidemijske mjere koje su naložene Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te su na području Grada Ivanić-Grada zabranjena sva javna događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.

4. Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada nalaže tvrtkama s područja Grada Ivanić-Grada koja obavljaju djelatnost trgovine s građevinskim materijalom u maloprodaji da svoje poslovanje-zaprimanje narudžbi, plaćanje i izdavanje robe urede na način da strogo provode mjeru socijalnog distanciranja  koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta s kupcima u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru. U tom smislu potrebno je na sve ulaze u prodavaonice  i objekte kao i ostala prodajna mjesta obvezno istaknuti jasne upute kupcima koje će sadržavati točan način poslovanja poštujući sve mjere utvrđene Odlukom Stožera civilne Republike Hrvatske.

Uz navedene upute, potrebno je na sve ulaze u prodavaonice  i objekte kao i ostala prodajna mjesta obvezno istaknuti Plakat o pravilnom pranju ruku i Plakat o mjerama zaštite koji su dostupni na sljedećim poveznicama: 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

i

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

4.Tvrtke koje uz prodaju građevinskog materijala, obavljaju i usluge servisiranja elektroinstalacija, plinskih instalacija i opreme, vodovodnih instalacija i opreme, dimnjačarske usluge, prilikom pružanja usluga moraju se strogo pridržavati mjere socijalnog distanciranja  koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta s naručiocima u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru i nositi zaštitnu opremu (masku i rukavice).

Poslodavci su obvezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Prije upućivanja radnika na kućnu adresu naručitelja intervencije, osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke dužna se obratiti načelniku  stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada radi provjere da li se na toj adresi nalazi osoba kojoj je naložena samoizolacija.

Stožer civilne zaštite Grada Ivanić-Grada poziva građane koji prijavljuju kvar zbog kojeg je potrebna intervencija  u njihovoj kući ili stanu, da obvezno prilikom prijave kvara upoznaju izvršitelja usluge ako im je naložena mjera samoizolacije.

5.Prilikom izvođenja građevinskih radova na području Grada Ivanić-Grada, poslodavac je, uz ostale mjere zaštite na radu, obvezan osigurati da se radnici pridržavaju mjere socijalnog distanciranja  koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

5.U skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, od 19.3.2020. obustavljaju se sva vjerska okupljanja na području Grada Ivanić-Grada.

6.Gradska uprava Grada Ivanić-Grada, gradska poduzeća i ustanove i svi poslodavci na području Grada Ivanić-Grada obvezni su organizirati rad radnika od kuće gdje je god to moguće a za radnike koji nastavljaju raditi potrebno je u poslovnom prostoru osigurati strogo pridržavanje mjere socijalnog distanciranja  koja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta radnika u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

7.O ovim Zaključcima Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada građane treba informirati Obiteljski radio Ivanić u svom informativnom programu, uključujući i svakodnevno informiranje u posebnoj emisiji o mjerama zaštite od korona virusa.

8. O Odlukama  Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada građane treba informirati i njihovom objavom na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada i mrežnim stranicama gradskih ustanova i tvrtki.

9.Provedbu mjera naloženih Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja , rad u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja na području Grada Ivanić-Grada, vršiti će u prvom redu službenici Policijske postaje Ivanić-Grad koji će o neizvršavanju promptno informirati načelnika Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada. Članovi Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada dužni su o svakom uočenom neprovođenju Odluke Stožera civilne zaštite RH na području Grada Ivanić-Grada, promptno informirati načelnika PP Ivanić-Grad i načelnika Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada.