05.03.2020.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.2. 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), u vezi sa člankom 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.2. 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi, objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada dana 20. veljače 2020. godine, objavljuje

 

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam službenika u službuna određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.2. 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Oglas za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom za radno mjesto:

1.2. 2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi, kako slijedi:

1. TEA BELAVIĆ

2. NIKOLINA DADIĆ

3. LUCIJA ERCEGOVAC

4. LANA MAGDIĆ

5. IVANA REMENAR

6. VALENTINA ŠIPUŠ

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se dana 11. ožujka 2020. godine (srijeda) u 9:00 satiu prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

 

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

 

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

 

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na oglas.

 

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 10:00 sati.

 

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)    Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14, 01/18)

b)  Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (Narodne novine, broj 92/14)

c)    Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta" (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17)

d)    Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (str. 1-26), link:https://drive.google.com/file/d/1WtCWnX6h3JY64y8CFUG2DjWsaLtr3rE1/view?usp=sharing

e)    Internet, link: https://www.esf.hr/

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

Tihana Vuković Počuč, dipl.iur.

 

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: