04.03.2021.

IZVJEŠĆE o provedenoj javnoj raspravi o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana Uređenja UPU-4

PREUZMITE DOKUMENTE: