21.01.2022.

JAVNI POZIV - Izlaganje geodetskog elaborata lokalnom cestom LC31172 (Tamo - Ivanić- Grad (Ž3122)

kojim Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka cesta 3, Zagreb, kao pravna osoba koja upravlja lokalnom cestom LC31172 (Tamo - Ivanić- Grad (Ž3122), obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja javne ceste u katastarski operat i upis u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja.

Predstavnici pravne osobe koja upravlja cestama, odnosno Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije dana 24.01.2022 u 10,00 sati započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, uz stručnu pomoć inženjera geodezije Damira Šverka, dipl.ing.geod., predstavnika poduzeća GEOPROFIL d.o.o.iz Velike Gorice, koji brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno obilježene.

Nositelji prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojemu je izvedena cesta LC 31172 a koja prolazi kroz katastarske općine Ivanić Grad, Lepšić i Opatinec dužni su sudjelovati u obilježavanju, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje se obilježe trajnim mednim oznakama.

Nositelji prava na zemljištu, koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta dužni su sudjelovati u javnom uvidu, a ukoliko ne pristupe istom, smatrat će se da su suglasni s međama koje će se evidentirati u katastarski operat i zemljišne knjige.

Izlaganje geodetskog elaborata izvršit će se 26.01.2022. od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama grada Ivanić Grada uz stručnu pomoć inženjera geodezije Damira Šverka, dipl. ing. geod., predstavnika poduzeća GEOPROFIL d.o.o., iz Velike Gorice, koji je izradio geodetski elaborat izvedenog stanja javne ceste.

PREUZMITE DOKUMENTE: