20.01.2022.

SAZIV 5. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 24. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

        

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o imenovanju direktora društva i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje prijedloga Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja sportskog igrališta u Dubrovčaku Lijevom“ na katastarskoj čestici k.č.br. 381/1 k.o. Dubrovčak u Gradu Ivanić-Gradu unutar Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“ i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene 2.b skupine – izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje – obuhvat od Savske ulice prema jugu duljine 202 m i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o. i očitovanje o istom,

7.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-360.

 

Primjena posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja

Sukladno odredbama Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (Narodne novine, broj 121/21), prisustvovanje sjednici Odbora za statut i poslovnik moguće je isključivo uz predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19 odnosno testiranju na virus SARS-CoV-2, službenoj osobi Grada Ivanić-Grada.

 

                                                                               Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: