19.01.2022.

SAZIV 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021)

 

S A Z I V A M

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati dana 25. siječnja 2022. godine u periodu od 8,00 do 14,00 sati elektroničkim putem.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se zapisnik s 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada održane dana 23. prosinca 2021. godine.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove Muzej Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine trgovačkog društva IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom o imenovanju direktora društva

predlagatelj: gradonačelnik

 

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja sportskog igrališta u Dubrovčaku Lijevom“ na katastarskoj čestici k.č.br. 381/1 k.o. Dubrovčak u Gradu Ivanić-Gradu unutar Tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ Lokalne razvojne strategije LAG-a „Moslavina“

predlagatelj: gradonačelnik

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje građevine infrastrukturne namjene 2.b skupine – izgradnja šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje – obuhvat od Savske ulice prema jugu duljine 202 m

predlagatelj: gradonačelnik

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o.

predlagatelj: gradonačelnik

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na upravljanje trgovačkom društvu IVAKOP d.o.o.

predlagatelj: gradonačelnik

 

7.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: gradonačelnik

 

9. Razno

 

Vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice moli se da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na broj telefona +385 (0)1 2831-360.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: