Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, NN 38/09) i Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški (“Službeni glasnik” br. 01/10),
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU

O NACRTU PRIJEDLOGA II IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-4 ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD, ŠARAMPOV DONJI I JALŠEVEC BREŠKI

 1. Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški, održat će se u četvrtak 17. lipnja 2010. godine, u 10,00 sati u Spomen domu “Alojz Vulinec” u Ivanić-Gradu, Beliceva ul. 1.
 2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usaglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
 3. Poziv za sudjelovanje u Prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
 4. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i naknadno, pisanim putem, na adresu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, 10310 Ivanić-Grad, Moslavačka ulica 13, zaključno sa 28. lipnja 2010. godine.

Prethodna rasprava - UPU-4

U prilogu se nalazi informacija o postupku javne rasprave za izmjene Prostornog plana Grada Ivanić-Grada.

Javna rasprava - izmjene PPUG-a

28.11.2008. u 11.00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, održat će se prethodna rasprava za izmjene i dopune Prostornog plana Grada Ivanić-Grada.

Za prethodnu raspravu su poslani pozivi nadležnim institucijama koje prema Zakonu mogu sudjelovati u prethodnoj raspravi, a svi građani koji su do sada predali primjedbe i prijedloge biti će pozvani na javnu raspravu kada će rješavati pitanja proširenja građevinskih zona (dakle, nema potrebe da građani dolaze na prehodnu raspravu jer se neće razmatrati granice građevinskog područja).

Izmjene PPUG - prethodna rasprava

Grad Ivanić-Grad je donio Prostorni plan uređenja Grada Ivanić-Grada u listopadu 2005. godine.
Ubrzanim razvojem, u međuvremenu, se ukazala potreba za izmjenama i dopunama Plana, a i postoji obveza usklađivanja s izmjenama Prostornog plana Zagrebačke županije.
U prilogu je informacija za one koji imaju potrebu iskazati svoje prijedloge i želje za izmjenama i dopunama.
Trenutno je u pripremi prethodna rasprava.

Izmjene i dopune PPUG-a

Na svojoj 31. sjednici, Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo je Odluko o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Grada Ivanić-Grada.

Granicama obuhvata ovog Urbanističkog plana obuhvaćeno je područje u jugozapadnom dijelu prostora Grada Ivanić-Grad, u utvrđenoj veličini od oko 136,55 ha.
Obuhvaćeno područje određeno je:

 • sa sjeverne strane: sjevernim rubom koridora Industrijske ceste (županijske ceste Ž – 3123) i Obilaznice (državne ceste D – 43);
 • sa zapadne strane: zapadnim rubom prometnog koridora Savske ceste (županijske ceste Ž – 3041)
 • s južne strane: sjevernim rubom koridora autoceste Bregana - Zagreb - Slavonski Brod - Bajakovo (državnog prometnog pravca A3):
 • s istočne strane: zapadnim rubom nasipa rijeke Lonje (od Obilaznice do ruba koridora autoceste Bregana - Zagreb - Slavonski Brod - Bajakovo (državnog prometnog pravca A3).

Donošenjem UPU-3 stovrene su pretpostavke za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za poduzetnike koji su osigurali zemljišta u Zoni 3.

UPU - 3 - konačni prijedlog plana

Karta - korištenje i namjena površina

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (”Narodne novine” br. 76/07) i članka 12. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Ivanić-Grada za razdoblje 2006.-2010. godine (”Službeni glasnik” br. 04/06), Gradsko poglavarstvo Grada Ivanić-Grada objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU
O NACRTU PRIJEDLOGA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-6
ZONA GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRAD I CAGINEC

 1. Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja UPU-6, zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec, održat će se u utorak 22. srpnja 2008. godine, u 10,00 sati u Spomen domu “Alojz Vulinec” u Ivanić-Gradu, Beliceva ul. 1.
 2. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usaglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
 3. Poziv za sudjelovanje u Prethodnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
 4. Eventualna naknadna mišljenja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti i naknadno, pisanim putem, na adresu Gradskog poglavarstva Grada Ivanić-Grada, 10310 Ivanić-Grad, Moslavačka ulica 13, zaključno sa 01. kolovoza 2008. godine.

Na svojoj 84. sjednici Poglavarstvo je donijelo odluke o upućivanju na javnu raspravu UPU-3 i prethodnu raspravu UPU-5 te javnu raspravu za stavljanje van snage PUP Industrijska zona. Objave se nalaze u prilogu.

Javna rasprava UPU 3

Prethodna rasprava UPU 5

Javna rasprava PUP Industrijska zona

Karte (4,8 MB)

10. rujna 2007. u 12.00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1 održat će se prethodna rasprava o ciljevima i mogućim rješenjima za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata:

a) Urbanističkog plana uređenja UPU-a 4 za područja Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški
b) Detaljnog plana uređenja DPU-a 1 za povijesnu jezgru Ivanić-Grada.

Stručni izrađivač ovih planova je Urbanistički institut Hrvatske d.d. iz Zagreba, Frane Petrića 4, čiji će predstavnici obrazložiti tijek i način izrade planova zasebno, te koncept planskih rješenja, uključivo i ulogu sudionika u rasparavi. Prethodna rasprava vodit će se za svaki od navedenih planova zasebno.

Eventualne primjedbe i prijedlozi moće će se dostaviti naknadno, pisanim putem, na adresu Gradskog poglavarstva Grada Ivanić-Grada, Moslavačka 13 ili na adresu izrađivača Urbanističkog instittuta Hrvatske d.d., Zagreb, Frane Petrića 4, najkasnije do 30.09.2007.

Program događanja ožujak 2014. u Ivanić-Gradu

1.    3.  20.00  Romska noć  uz bend“Biće skoro smak sveta“ iz Vojvodine u
restoranu Garfield.
Organizator: Izletište Petek. Prijave na 01 2883 070

3. 3.  19.00  Fašnički koncert GŠ Milka Trnina u maloj dvorani POU
Organizator: POU Ivanić-Grad

4. 3.  10.30  Izložba maski i maskirani ples za učenike i učitelje  u prostoru škole
Organizator: OŠ Stjepana Basaričeka
11.00   Vraćanje ključa  Grada Gradonačelniku  Javoru Bojanu Lešu,
Ključ vraćaju djeca  Dječjeg vrtića Ivanić-Grad.
Organizator:TZG i DJ Ivanić-Grad
16.00   Spaljivanje Fašnika ispred OŠ Đure Deželića i ples pod maskama
Organizator: OŠ Đure Deželića

5.3. 20.00  Urnebesna komedija „Crnogorac u krevetu“ u velikoj dvorani POU
Glume:Peđa Šuškavčević, Lala Novaković
Organizator: POU Ivanić-Grad

6.3. 16.00  Predavanje Rezidba u vinogradu i zaštita vinove loze od bolesti i
štetnika u vinogradu Luke Duvnjaka u Kloštar Ivaniću
Organizator: Udruga vinogradara i vinara Brenta

8. 3. 18.00  Festival ženskih pjevačkih sastava“Žene ženama“ u velikoj dvorani
POU u povodu Dana žena. Organizator: ŽVS „Ive“

8. 3. 20.00  „Plavo bijela noć“ zabavno sportska večer u Hotelu Sport.
Organizator: Ženski rukometni klub „Ivanić“

8. 3. 20.00  Proslava Dana žena u restoranu Garfield
Organizator: Udruga „Treća dob“ Prijave na 01 2882 531

9. 3.            Memorijalni rukometni turnir Antonio Matijević u SD Žeravinec
Organizator: MRK Ivanić

13.3. 12.00  Književni susret s Melitom Rundek za učenike 6. razreda u Knjižnici
Organizator: POU Ivanić-Grada

19. 3.  19.00  Predavanje iz ciklusa Psiho-energetskih tema: Osobne granice u
Knjižnici.  Gosti predavači: Dane Cvijanović i Sonja Balenović
Organizator: POU Ivanić-Grada

20. 3. 20.00  Hit komedija “Food eliminator“ u velikoj dvorani POU.
Dino iz serije Lud zbunjen, normalan i ostatak ekipe iz Sarajeva
Organizator: POU Ivanić-Grad

23.3.             Zelena čistka, ekološka akcija udruga i građana s područja grada
Organizator: Grad Ivanić-Grad

27. 3. 17.30  Predavanje“Priprema vina za izložbu i zaštita vinove loze od
bolesti i štetnika. Organizator: Udruga vinogradara i vinara Brenta


Ukoliko želite primati obavijesti o novim sadržajima na web stranicama Grada Ivanić-Grada na Vašu e-mail adresu prijavite se na našu listu Novosti.

Mislite li da bi Šiftarova ulica trebala biti spojena s Obilaznicom?

 • Da

  74%

 • Ne

  23%

 • Nisam sigurna/siguran

  3%

Ukupno glasova: 1,372

Loading ... Loading ...
Facebook - Ivanic-Grad
YouTube - Ivanic-Grad channel
Municipality of Ivanic-Grad has been a member of Energy Cities since 2008.

Udruga energetskih gradova (Energy Cities) je savez europskih lokalnih vlasti za promociju principa održive energije. Udruga je osnovana 1990. i trenutno broji oko 1000 članova iz 30 zemalja.

Početkom 2008. godine, odlukom Gradskog poglavarstva, Ivanić-Grad je stupio u punopravno članstvo udruženja Energetskih gradova (Energy Cities).

 • Turistička zajednica grada Ivanić-Grada
  soldier sculpture labour imperialism