Kako izgleda kad Hrvatske vode podcijene sitaciju na terenu uvjerili su se danas stanovnici Dubrovčaka Lijevog i Posavskih Brega. Nakon što su shvatili da će se Sava preliti preko nasipa, organizirali su gradnju “zečjih nasipa”. Akciju gradnje nasipa i obrane od poplave koordinirali su zamjenici gradonačelnika gosp. Ilija Krištić i Krešimir Malec, a u pomoć su, nakon apela za pomoć, pristigli brojni sugrađani, vatrogasci te ljudstvom i mehanizacijijom tvrtke: Komunalni centar Ivanić-Grad, Ivaplin, Ivakop, Cvipek, Kapitel, Elektrocentar Petek, Maluks, Trebovka, Maričić i dr.

Kada je postalo jasno da je situacija pod kontrolom stigli su djelatnici Hrvatskih voda, a Dubrovčak su uz gradonačelnika Borisa Kovačića obišli i ministar Pankretić, župan Kožić i direktor Hrvatskih voda Husarić koji su ostali iznenađeni, s jedne strane zbog opasnosti koja je prijetila Dubrovčaku (loša procjena Hrvatskih voda), a s druge strane načinom na koji je u Dubrovčaku organizirana obrana od poplave. Na kraju je stigla i Hrvatska vojska.