Pozivaju se predsjednici i zamjenici predsjednika kao i svi članovi biračkih odbora određeni Rješenjima o imenovanju biračkih odbora, da se svakako odazovu obuci za izbore članova u Europski parlament koju će za njih organizirati Gradsko izborno povjerenstvo Grada Ivanić-Grada.

Obuka će se održati u subotu, 13. travnja 2013. godine u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad prema slijedećem rasporedu:

u 9,00 sati birački odbori za biračka mjesta:

1. Ivanić-Grad, Jalševec Breški

2. Opatinec

3. Ivanić-Grad, Lonja

4. Ivanić-Grad, Poljana 1 (Učenički dom)

5. Trebovec

6. Posavski Bregi

7. Greda Breška

u 10,00 sati birački odbori za biračka mjesta:

8. Lijevi Dubrovčak

9. Prerovec

10. Prečno

11. Caginec

12. Graberje Ivanićko

13. Šumećani

14. Deanovec

u 11,00 sati birački odbori za biračka mjesta:

15. Ivanić-Grad, Šarampov Gornji 1 („O.Š. Stjepana Basaričeka“)

16. Ivanić-Grad, Šarampov Gornji 2 (Spomen dom Alojza Vulinca)

17. Ivanić-Grad, Centar 1 (Mala sala Pučkog otvorenog učilišta)

18. Ivanić-Grad, Centar 2 (Dom umirovljenika)

19. Ivanić-Grad, Poljana 2 (Društveni dom Poljana)

20. Ivanić-Grad, Donji Šarampov

21. Ivanić-Grad, Šarampov Gornji 3 (Sportska dvorana Žeravinec)