Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Moslavačka bb

POU Ivanić Grad

Moslavačka bb
Tel : 2881-689 2881-688
info@pou-ivanicgrad.com
www.pou-ivanicgrad.com
Ravnatelj: Palma Klun-Posavec

Knjižnica

Moslavačka bb
2882-666
knjiznica@pou-ivanicgrad.com

Glazbena škola

Moslavačka bb
glazbena_skola@pou-ivanicgrad.com

Škola stranih jezika

Moslavačka bb
skola_stranih_jezika@pou-ivanic-rad.hr