Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

30.04.2018.

Rezultati izbora VMO Grada Ivanić-Grada 2018.

Rezultati izbora VMO Grada Ivanić-Grada 2018....

NASTAVI ČITATI
07.02.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 radi izgradnje gospodarskih objekata

Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 35. u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne ...

NASTAVI ČITATI
24.08.2017.

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada

Grad Ivanić-Grad je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Ivanić-Grada, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Ivanić-Grad, Grad Dugo Selo, Općina Brckovljani, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ. Projekt se provodi u okviru Okvirno...

NASTAVI ČITATI
18.05.2018.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. Izmjena i dopuna urbanističkog plana UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13 i 65/17) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 022-05/18-01/36, URBROJ: 238/10-02-02-03/1-18-1 od 14. svibnja 2018. godine) nositelj izrade Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planira...

NASTAVI ČITATI
18.05.2018.

Raspored SD Žeravinec za 19. i 20. svibnja 2018.

Subota, 19.05.
10.00               MRK '04.:                  Ivanić – Dinamo
 
Nedjelja, 20.05.
10.00-14.00    ŽRK '02. turnir
                                   Sudjeluju: Ivanić, Dugo Selo, Rugvica, Trešnjevka
17.00               Košarka kadeti:          Ivanić – For...

NASTAVI ČITATI
18.05.2018.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na radno mjesto voditelja Odsjeka za poljoprivredu

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18), pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
 <...

NASTAVI ČITATI