Poštovani posjetioci, dragi prijatelji

dobrodošli na službene stranice Grada Ivanić-Grada koje vam pružaju informacije o gradu, njegovoj povijesti i baštini, prirodnim ljepotama, turističkim atrakcijama, javnim ustanovama, trgovačkim društvima, kontaktima, važnim događanjima i novostima, kao i mogućnostima suradnje, od ulaganja u poduzetničku zonu do suradnje na razvojnim projektima. Pratite svakodnevna zbivanja u Gradu i aktivno komunicirajte s nama i putem naše Facebook stranice.

Gradonačelnik

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

 

NOVOSTI

27.07.2020.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovno-proizvodnih prostora/inkubacijskih prostora u objektu Modularnog drvno-tehnološkog inkubatora Ivanić-Grad (MDTI)

Na temelju članka 12. do članka 17. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 03/19, 03/20 i 04/20) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada o...

NASTAVI ČITATI
17.06.2020.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu urbanističkog plana uređenja UPU-13 novo groblje Ivanić-Grad

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA:022-05/20- 01/16, URBROJ: 238/10-02-02-01/1-20-1 od 26. veljače 2020. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje...

NASTAVI ČITATI
20.01.2021.

Odobrena jednokratna novčana pomoć kućanstva stradala u potresu

Odlukom gradonačelnika odobrena jednokratna novčana pomoć od 3.000,00 – 5.000,00 kuna za kućanstva stradala u potresu:
Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za ublažavanje posljedica potresa za kućanstva koja su u vremenu od 28. do 31. prosinca 20...

NASTAVI ČITATI
18.01.2021.

Grad Ivanić-Grad - Obavijest o ulasku u sustav PDV-a

Grad Ivanić-Grad je dana 01.siječnja 2021. godine ušao u sustav PDV-a, te postao obveznik poreza na dodanu vrijednost.
U skladu s odredbama članka 6. stavka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine', br. 73/13, 148/13,143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20; Rješenje USRH 99/13, 1...

NASTAVI ČITATI
15.01.2021.

JAVNI POZIV za sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20 ), Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju kat...

NASTAVI ČITATI
14.01.2021.

Dvorana centar uskoro sa novim parketom

Radovi na dvorani uz srednju školu u punom su jeku...


Podno grijanje i potkonstrukcija za parket već su postavljeni i trenutno se boje zidovi nakon čega će krenuti postavljanje parketa.Jedva čekamo!
...

NASTAVI ČITATI