20.12.2013.

Javni natječaj za dodjelu javne površine u zakup


Na temelju članka 64. do članka 67. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada i članka 52. Statuta, Grad Ivanić-Grad objavio je JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska.

Predmet zakupa je javna površina na k.č.br. 2060/1, z.k.ul.1918, k.o Ivanić-Grad (u ulici Kralja Tomislava), površine 12 m2 za namjenu   postave kioska za prodaju tiska.
Rok zakupa je 5 godina, a početni iznos zakupnine je 30,00 kn po 1m2 mjesečno.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja. Ponude za natječaj se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE" na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.