06.12.2013.

Sazvana 7. sjednica Gradskog vijeća


7. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 11. prosinac 2013. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red :

0.       Vijećnička pitanja

1.       Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj  - lipanj 2013. godine i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Gradonačelnik

2.       Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. u 2012. godini i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Mario Mikulić, direktor trgovačkog društva Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o.

3.       Razmatranje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2012. godinu i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Milan Erjavec, direktor trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

4.        Razmatranje Izvješća o poslovanju Obiteljskog radija Ivanić d.o.o. za 2012. godinu i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Davor Lebović, direktor trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

5.       Razmatranje Izvješća o radu za 2012. godinu Vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom
predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Darko Zajčić, zapovjednik Vatrogasna postrojbe Grada Ivanić-Grada

6.        Razmatranje Izvješća o radu za pedagošku godinu 2012/2013 i Financijskog izvješća za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine Dječjeg vrtića Ivanić Grad i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestiteljica: Ranka Đunđenac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić Grad

7.       Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2012. godinu Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:   Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grada

8.        Razmatranje Izvješća o djelovanju i radu Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada u 2012. godini i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj:   Mate Čalušić, predsjednik Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada

9.        Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada za 2012. godinu i očitovanje o istom

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Igor Mužina, tajnik Gradske zajednice športskih udruga Grada Ivanić-Grada

10.       Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o utvrđivanju pravila rada i postupanja članova Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada, Općinskog vijeća Općine Križ i Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu , pravne poslove i društvene djelatnosti
11.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokretanju postupka podjele trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za komunalne djelatnosti

predlagatelj: Gradonačelnik
izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu , pravne poslove i društvene djelatnosti

12.       Razno