18.12.2013.

Sazvana 9. sjednica Gradskog vijeća


9. sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada sazvana je za dan 23. prosinac 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec u Ivanić-Gradu,     Beliceva 1.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda, razmotrit će se skraćeni zapisnik s 6. sjednice Gradskog vijeća.

Dnevni red :

1.       Razmatranje Rezultata poslovanja za razdoblje 01.01.  - 31.12.2012. trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. i očitovanje o istom,

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Ivica Martinek, direktor trgovačkog društva Ivaplin d.o.o.

2.       a)       Razmatranje Financijskog izvješća za 2013. godinu Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom

b)       Razmatranje Plana rada i Financijskog plana za 2014. godinu Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom

- predlagatelj : Savjet mladih Grada Ivanić-Grada
-izvjestitelj: Zdravko Lešković, predsjednik Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada

3.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvaćanju Konačne liste kandidata i dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Ivanić-Grada za školsku/akademsku godinu 2013/2014.
- predlagatelj : Komisija za stipendije
- izvjestitelj : Jan Geiger, predsjednik Komisije

4.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)       Odluke o oslobođenju Naftalana  - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

b)       Odluke o oslobođenju Osnovne škole Posavski Bregi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Ivan Šoštarčić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

5.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)       Odluke o II. izmjenama i   dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada za                 2013. godinu

b)       II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

c)       II. Izmjena Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za   2013. godinu

d)       II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

e)       I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2013. godini

f)       Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

g)       I. Izmjena i dopuna Plana izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića Ivanić-Grad za 2013. godinu

h)       I. izmjene i dopune Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2013. godinu

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

6.       Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)       Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

b)       Plana razvojnih programa za 2014.-2016. godinu

c)       Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

d)       Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

e)       Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

f)       Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2014. godini

g)       Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

h)       Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

i)       Plan izdataka sredstava za rad Dječjeg vrtića za 2014. godinu

j)       Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

k)       Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2014. godinu

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

7.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada za izgradnju komunalne infrastrukture

- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije i proračun

8.       Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prijedlogu za izborom članova Nadzornog odbora trgovačkog društva ODVODNJA IVANIĆ-GRAD d.o.o.
- predlagatelj : Gradonačelnik
- izvjestitelj: Krešimir Orešković, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

9.       Razno

Mole se vijećnici da se sjednici Gradskog vijeća svakako odazovu, a eventualni izostanak opravdaju na telefon 2831-360 ili 2831-362.