05.12.2013.

Stjepanu Rožiću nagrada za haiku pjesništvo iz Japana


stjepan_rozic.jpg Na 15. međunarodnom natječaju za haiku poeziju na engleskom jeziku organizacije HIA (Haiku International Association, Japan). Dodijeljeno je sveukupno 6 ravnopravnih nagrada te 14 pohvala, a među brojnim pjesnicima iz čitavog svijeta boje Hrvatske obranio je ivanićki haiku pjesnik Stjepan Rožić.

Stjepan Rožić je rođen 19. studenoga 1946. u Ivanić Gradu gdje živi kao umirovljeni električar. Amaterski se bavi glazbom te od djetinstva aktivno sudjeluje u kulturnom životu svoga grada Ivanića i okolnih naselja. Haiku pjesništvom se bavi od 1996. godine, a do sada su objavljene tri njegove zbirke haikua.

Jedan je od autora u zajedničkoj zbirci haikua Sedam prozora/Seven Windows pjesnika iz Ivanić Grada (2002) te u zajedničkoj zbirci haikua sedmero pjesnika Sedam novih putova/Seven New Ways tiskanoj u Zagrebu 2003, a godine 2005. objavio je i samostalnu zbirku Proljetni vjetar/ Spring Wind. Pjesme objavljuje u Japanu, SAD-u, Novom Zelandu i Sloveniji.

Među osnivačima je udruge haiku-pjesnika Otoka Ivanića Tri rijeke i Kloštranskih haiku-susreta, Kloštar Ivanić. Haiku piše na književnom jeziku i kajkavskom narječju, a dobivenu nagradu sa 15. haiku natječaja pridružit će brojnim   visokim nagradama koje je dobio u domovini i svijetu.

Nagrađeni haiku Stjepana Rožića:

polijetanje svrake
iz kandži na snijeg ispala
vlastita sjena

Uspjeh ivanićkih haiku pjesnika upotpunila je i Stjepanova supruga Đurđa Vukelić Rožić čiji je haiku objavljen u cijenjenim japanskim novinama Mainichi.