14.11.2013.

Obavijest o novom broju službe za hitne intervencije Ivaplina


Obavještavamo Vas da sve pozive upućene službi za hitne intervencije Ivaplina ostvarujete na novi broj mobitela:
099-4952-716

Mobilini telefon biti će dostupan 24 sata i nalaziti će se kod voditelja smjene za hitne intervencije.