15.11.2013.

Poziv za podnošenje prijava za mjesto u Odboru za provedbu glasovanja na državnom referendumu


Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u Zagrebačkoj županiji dana 13. studenoga 2013. godine donijelo je Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Ivanić-Gradu. Za predsjednicu povjerenstva imenovana je sutkinja Općinskog suda u Ivanić-Gradu, gospođa Jasna Grgurić.

Povjerenstvo za provedu državnog referenduma u Gradu Ivanić-Gradu poziva sve osobe koje su zainteresirane za rad u Odboru za provedbu glasovanja na državnom referendumu koji će se održati dana 01. prosinca 2013. godine da se prijave za navedeno mjesto ispunjavanjem obrazaca koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Ivanić-Grada ili osobno na porti u prizemlju Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1.

Prijave se zaprimaju do utorka, 19. studenoga 2013. godine, najkasnije do 15,00 sati, a mogu se predati osobno, putem pošte ili putem faxa na broj 01-2881-678.

Prijave koje ne sadrže sve potrebne podatke, smatrat će se nepotpunima i neće se dalje razmatrati.

Za sve daljnje informacije, možete se obratiti Povjerenstvu za provedbu državnog referenduma u Gradu Ivanić-Gradu na broj 2831-373 ili 2831-360.