23.10.2013.

Javni poziv za podnošenje prijava za osposobljavanje kandidata prometne jedinice mladeži


U cilju povećanja sigurnosti u prometu na području Grada Ivanić-Grada, Grad Ivanić-Grad u suradnji sa Policijskom postajom Ivanić-Grad objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za osposobljavanje kandidata prometne jedinice mladeži.

S obzirom na prometnu situaciju i povećanu frekvenciju prometa na području Grada, na osnovu činjenice da se na velikom broju prometnica izvode radovi na sanaciji i rekonstrukciji te na postojanje većih raskrižja i ugroženosti u prometu pješaka, biciklista i ostalih sudionika, posebice onih najmlađih na početku školske godine zadatak prometne jedinice mladeži bit će obavljanje poslova kontrole i upravljanja prometom na raskrižjima, preusmjeravanja prometa, osiguravanje prijelaza djece preko pješačkih prijelaza te pružanje pomoći svim sudionicima u prometu.

Kandidati se osposobljavaju s ciljem, što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu, te sudjelovanju u prometno-preventivnim i odgojnim aktivnostima."

Uvjeti kojima moraju udovoljavati pripadnici Prometne jedinice mladeži:
-                           učenik srednje škole ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu
-                           navršenih 16 godina života
-                           zdravstvena sposobnost koju dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine

Pozivaju se svi zainteresirani koji udovoljavaju propisanim uvjetima da se odazovu na javni poziv te podnesu prijavu osobno ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objave poziva na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad s naznakom: "Javni poziv za podnošenje prijava za osposobljavanje kandidata prometne jedinice mladeži" NE OTVARATI.