27.08.2014.

Započelo nasipavanje tucaničkih cesta

Danas je gradonačelnik Javor Bojan Leš obišao prvu fazu radova na nasipavanju tucaničkih cesta.

U prvoj fazi je sairana Kloštranska ulica na Žeravincu, pristupne ceste prema sajmištu u Posavskim Bregima, te cesta prema pilani u Donjem Šarampovu.