11.12.2014.

JAVNI NATJEČAJ - Referent za kontrolu proračunskih prihoda

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 IVANIĆ-GRAD, s naznakom: „NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU, Referent za kontrolu proračunskih prihoda.“

PREUZMITE DOKUMENTE: