11.12.2014.

JAVNI NATJEČAJ - za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Prijave na javni natječaj podnose se na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika“.

PREUZMITE DOKUMENTE: