23.12.2014.

Podjela paketa starim i socijalno ugroženim osobama

Dana 22.12.2014.g. delegacija koju su sačinjavali gradonačelnik Javor Bojan Leš, predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Matija Grdan, ravnateljica GDCK Ivana Bajt, volonterke GDCK Đurđica Grganja i Nada Mazur obilazili su socijalno ugrožene i stare osobe na području Grada Ivanić – Grada.

Obišli su: Deduš Anu i Malner Đurđu u kategoriji odraslih socijalno-ugroženih osoba, Mičić Marinu dijete s invaliditetom te Tuđin Margitu u kategoriji starih osoba iznad 90.g.

Naime, svake godine povodom Uskrsa i Božića se dodjeljuju paketi starim socijalno ugroženim osobama, djeci čiji su roditelji socijalno-ugroženi, romskoj djeci, osobama s invaliditetom i starim osobama iznad 90g. života, te za Dan starih osoba 01.10. daruju se osobe starije od 90g.života.

Ove godine uz Božić Grad Ivanić-Grda preko volontera Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je za svoje građane podiijelio 320 paketa, a prema spisku Centra za socijalnu skrb koji daje popis socijalno ugroženih osoba i Matičnog ureda koji daje popis starih osoba iznad 90 g.života.

Ivana Bajt