21.02.2014.

Potpisivanje Ugovora o izradi projektne dokumentacije za projekt "Šetnica uz rijeku Lonju"

Grad Ivanić-Grad zastupan po gradonačelniku Javoru Bojanu Lešu i tvrtka Atmosfera d.o.o. zastupana po direktoru Bernardi Silov potpisali su dana 21. veljače 2014. godine Ugovor o izradi projektne dokumentacije za projekt "Šetnica uz Lonju"

 

Izrada projektne dokumentacija obuhvaća izradu Idejnog rješenja te izradu Glavnog projekta na temelju čega će se ishoditi građevinska dozvola.

 

Rok za izradu idejnog rješenja je 15 dana, odnosno 45 dana za izradu glavnog projekta od dana zaključenja Ugovora.


p2214792.JPGp2214793.JPGp2214798.JPG