21.02.2014.

Proglašena elementarna nepogoda za Grad Ivanić-Grad


Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić proglasio je elementarnu nepogodu za područje grada Ivanić-Grada nastalu u periodu od 11. veljače 2014. Zbog iznimno velike količine kiše koja je uzrokovala poplave nastale su štete na poljoprivrednim površinama, gospodarskim i stambenim objektima.

Nakon Županove Odluke o proglašenju elementarne nepogode, gradsko povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u zakonskom će roku izvršiti procjenu šteta i istu upisati u Registar šteta za poljoprivredu, koji je u primjeni od 2. siječnja 2014. godine, a za građevinske objekte i ostale štete dostaviti izvješće Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.

Prijave za pretrpjelu štetu od elementarne nepogode dostaviti na adresu Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, zaključno s 28.02.2014. godine i to isključivo na obrascu EN-P koji možete podići u Gradskoj upravi ili preuzeti na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Uz zahtjev priložiti:
1. vlasnički/posjedovni list, odnosno drugi dokaz o pravu raspolaganja,
2. kopiju osobne iskaznice;
3. kopiju kartice žiro-računa