10.01.2014.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada


Dana 10. siječnja 2014. godine Grad Ivanić-Grad objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.
Ponude se dostavljaju na adresu:Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad u zatvorenoj omotnici, s naznakom  »Ponuda za kupnju nekretnina  - ne otvarati « osobno u sobu broj 1 ili preporučenom pošiljkom.

Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objave ovog natječaja na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada
Javno otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

Dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za razvoj Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad i na telefon 01/2831-373, svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

Obrazac za davanje ponude i obrazac za odustajanje od ponude mogu se naći u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada na pultu kod ulaza ili kod službenice Marije Čehko u sobi br 8.