29.07.2014.

Natječaj za prodaju nekretnine

Grad Ivanić-Grad objavljuje natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 255, z.k.ul. 325, k.o. Prečno.

Početna cijena nekretnine iznosi 24.020,84 kuna.

Rok za predaju ponuda je 13. kolovoza 2014. godine.

Tekst Javnog natječaja i obrazac ponude se nalaze u nastavku, a primjerak ugovora i sve ostale informacije zainteresirani mogu dobiti u Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, putem e-maila (marija.cehko@ivanic-grad.hr) te na broj 01-2831-373.

PREUZMITE DOKUMENTE: