24.07.2014.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje dana 07. srpnja 2014. godine,   objavljuje na temelju članka 20, 21. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11) poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) i intervju za prijam u službu Referenta za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Pisano testiranje održat će se dana 30. srpnja 2014.godine (srijeda) u 8,30 sati u prostorijama Gradske uprave (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska je potrebno javiti se u sobu broj 7 (I. kat.).

Popis kandidata i popis literature za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti nalaze se u prilogu.

 

Predsjednik Povjerenstva:

Milivoj Maršić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: