27.06.2014.

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u turističkim objektima

Izvješćujemo Vas da je Župan Zagrebačke županije mr. sc. Stjepan Kožić, dana 23. lipnja 2014. godine donio Pravilnik o kriterijima provedbe javnog natječaja za provedbu projekta „Poticanje povećanja energetske učinkovitosti u turističkim objektima“na području Zagrebačke županije (projekt EnUturizam) i to za subvencioniranje:

  • toplinske izolacije krova, stropa ili poda grijanog prostora prema vanjskom ili   negrijanom prostoru (podrum, garaža),
  • toplinske izolacije vanjskog zida grijanog prostora,
  • toplinske izolacije poda prema tlu i ukopanih dijela grijanog prostora,
  • povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i prozračivanja, te

Pravilnik o kriterijima provedbe javnog natječaja za provedbu projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u turističkim objektima“ na području Zagrebačke županije, (projekt OIE turizam) i to za subvencioniranje:

  • sunčanih toplinskih pretvarača (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili  za pripremu potrošne tople vode i grijanja,
  • kotlovskih sustava na biomasu (kotlovi na drvu sječku, pelete i pirolitički kotlovi),
  • fotonaponskih pretvarača (moduli) za proizvodnju električne energije,
  • vjetrogeneratora za proizvodnju električne energije,
  • dizalica topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Skrećemo Vam pozornost da se tekstovi gore navedenih pravilnik, kao i prateća dokumentacija (zaključak – javni natječaj, upute za prijavitelje,  obrazac prijave,  te izjava o eventualnom odustajanju nalaze na Internet stranicama Zagrebačke županije, www.zagrebacka-zupanija.hr, te klikom na Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo.

Dodatne informacije možete dobiti na besplatni telefon: 0800 820 821 – Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Andrije Žaje 10, Zagreb.