30.09.2014.

Održana sjednica Županijske skupštine

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Zagrebačke županije za prvih šest mjeseci 2014. godine prema kojem su ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 141.063.226,49 i ispunjeni su na razini 46,9 posto plana. Ukupni rashodi u prvoj polovici 2014. godine iznose 108.519.689,32 kn.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić izrazio je zadovoljstvo punjenjem Proračuna. Podsjetio je kako se oko 80 posto prihodovne strane Proračuna puni iz poreza na dohodak (plaća) što ukazuje na stabilnost gospodarstva u Zagrebačkoj županiji. Što se tiče rashodovne strane Kožić je naglasio kako su se u prvoj polovici godine raspisivali natječaji te provodili postupci javnih nabava te da očekuje kako će do kraja godine i rashodovna strana Proračuna biti u skladu s planom.

Vijećnici su upoznati i s Izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji Zagrebačke županije za 2013. godinu. Naime, Državni ured za reviziju dao je Zagrebačkoj županiji bezuvjetno mišljenje o financijskim izvještajima i poslovanju deveti put za redom. Inače revizija se u Zagrebačkoj županiji provodila od 27. siječnja d 18. lipnja 2014. godine.

Prihvaćeno je i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Zagrebačke županije za 2012. i 2013. godinu. U izvješću stoji kako od 34 jedinice lokalne samouprave na području Županije, njih 12 još uvijek nije donijelo svoje Planove gospodarenja otpadom (PGO). Svi planovi nalaze se u različitim fazama postupka izrade. Spomenute planove potrebno je čim prije usvojiti i prethodno uskladiti s PGO Republike Hrvatske i Zagrebačke županije. U izvješću također stoji kako je potrebno pojačati aktivnosti usmjerene na edukaciju javnosti o važnosti gospodarenja otpadom kao i nastaviti s uvođenje sustava odvojenog sakupljanja otpada, zatim nastaviti sa sanacijom divljih deponija itd.Pročelnik za promet i komunalnu infrastrukturu Nenad Babić naglasio je da se radi o izvješću za prošle dvije godine. Pojasnio je da je veći broj JLS tijekom ove godine donio svoje PGO-om. Podsjetio je kako je Ivanić-Grad, nakon Zagrebačke županije, uvrstio lokaciju Tarno u svom prostornom planu kao mjesto gdje će se graditi Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO). Rečeno je i kako se tijekom listopada očekuje raspisivanje natječaja za izradu Studije izvedivosti, ali i da se radi na pripremi drugih ključnih dokumenata jer je cilj financijska sredstva za gradnju ŽCGO-a povući iz fondova EU.

Nakon utvrđivanja Dnevnog reda, vijećnici SDP-a napustili su sjednicu Skupštine jer nije usvojen njihov prijedlog da se točke vezane uz lovstvo skinu s dnevnog reda. Vijećnici su na Aktualnom satu postavljali pitanja vezana uz obranu Zagrebačke županije od budućih poplava, odnosno što se radi kako bi se ovo područje zaštitilo od često nabujale rijeke Save i to od granice sa Slovenijom, pa sve do grada Siska. Vijećnike je zanimalo hoće li se krenuti u sanaciju klizišta Pušća – Dubravica, starog preko deset godina; u kojoj je fazi izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom i koje se aktivnosti očekuju do kraja ove godine te koje projekte koje financiraju Hrvatske vode provodi tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije. Pitanja su postavljana i uz izgradnju ULO hladnjače u sklopu Distributivnog centra za voće i povrće te na koji način Županija pomaže svojim poljoprivrednim proizvođačima u plasmanu njihovih prehrambenih proizvoda na tržištu diljem Republike Hrvatske. Vijećnike je zanimalo kako je riješeno pitanje plaćanje zakupnina od strane koncesionara u Domovima zdravlja te hoće li Zagrebačka županija u idućoj godini nastaviti stipendirati učenike i studente sa svog područja.