15.09.2014.

PRIJAVNICA - Za predlaganje Programa javnih potreba Grada Ivanić-Grada udruga za zaštitu njihovih probitaka, udruga za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te udruga za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena , tehnička, informacijska, strukovna i druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, za 2015. godinu

JAVNI POZIV za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba u područjima predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti, sporta, kulture, tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi i udruga građana Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu

Napomena: prijavnicu za udruge sa svojstvom pravne osobe, u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/14),  popunjavaju udruge građana za zaštitu njihovih probitaka, za zaštitu ljudskih prava i sloboda, za zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te udruge za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena , tehnička, informacijska, strukovna i druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a koje su osnovane bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

PREUZMITE DOKUMENTE: