24.08.2015.

Čišćenje propusta na Breškoj Gredi

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad su završili radove na čišćenju propusta koji nisu omogućavali normalni protok vode iz slivnih kanala, te su ujedno postavili novi poklopac šahta pored društvenog doma.