13.08.2015.

Obavijest o obvezi uklanjanja i uništavanja, te sprječavanju širenja ambrozije na području Grada Ivanić-Grada

Početkom kolovoza započinje cvatnja korova ambrozije, te se povećava koncentracija peludi u zraku, koja utječe na pojavu peludne alergije kod osjetljivih ljudi. Kako bi se smanjila pojavnost alergija, podsjećaju se vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta na obavezno uklanjanje ambrozije, biljke poznate po štetnom djelovanju na ljudsko zdravlje.

Obavještavamo građane iz svih naselja na području Grada Ivanić-Grada da su dužni ukloniti ambroziju sa parcela u svojem vlasništvu, i to u što skorijem roku.

Vlasnici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva ("Narodne novine" br. 72/07), te članka 53. Odluke o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada kojom je vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan redovito uništavati i iskorijeniti korove prije njihove cvatnje.

Mjere uklanjanja ambrozije mogu biti: 
- agrotehničke: obrada tla, pravovremena sjetva i gnojidba kultura; 
- mehaničke: okopavanjem, plijevljenjem zasijanih kultura i redovitom košnjom; 
- kemijske: uporabom učinkovitih herbicida za suzbijanje ambrozije.

Nadzor nad provedbom gradske Odluke i naredbe Ministarstva provodit će komunalni redar, a prema svima koji se ne budu pridržavali propisanih obveza poduzet će se zakonske mjere.

Grad Ivanić-Grad je dužan upozoriti i narediti uklanjanje ambrozije, odnosno izvršiti uklanjanje na trošak vlasnika zemljišta.

Molimo građane da se pridržavaju ove obavijesti o uklanjanju.