22.07.2015.

Obavijest građanima - privremena opskrba vodom

Zbog prekida distribucije vode izazvanim kvarom na sustavu električne energije koji se rješava sa distributerom Hep-om, za privremenu opskrbu građana biti će postavljene cisterne s vodom na slijedećim lokacijama:

1. Sportski park Zelenjak – uz višestambene zgrade

2. Ulica Kralja Tomislava – uz gradsku udrugu umirovljenika

3. Ulica Milke Trnine – uz dječji vrtić Žeravinec

4. Povremena opskrba u ulici Ruža, Vukovarska ulica i Savska kod zgrada

Navedeno će se osigurati od 10:00 sati.