20.07.2015.

Obavijest - nametnik, šimširov moljac

Komunalni centar Ivanić-Grad ovim putem želi obavijestiti sve građane grada Ivanić-Grad da se pojavio nametnik, šimširov moljac, koji uništava šimšire na području cijele županije pa su tako napadnuti i šimširi u našem gradu. Djelatnici Komunalnog centra, u suradnji sa Vatrogasnom postajom Ivanić-Grad, su sada već treći put ove godine pristupili tretiranju gradskih šimšira pri čemu su se koristili insekticidi Calypso 480SC, Confidor, Match te fungicide.

S obzirom na veliku površinu našeg grada, kao i sposobnost moljca da se seli sa šimšira na šimšir na velikim udaljenostima, molimo sve sugrađane koji imaju šimšire da također tretiraju svoje šimšire kako bi spriječili oporavak moljca i time uklonili njihovu prijetnju.

Više informacija o samom šimširu i načinu suzbijanja možete dobiti u Komunalnom centru Ivanić-Grad.

PREUZMITE DOKUMENTE: