18.06.2015.

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je Izvođenje radova na  popravku pješačke staze u Ivanić-Gradu -Savska ulica od kućnog broja 56 do kućnog broja 78 dužine 270 m1.

Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 60  kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog ponuditelja  u posao. U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni.

Rok za dostavu Ponuda:

03. srpnja 2015. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice među dokumentima u privitku ili na adresi Naručitelja: Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1.

PREUZMITE DOKUMENTE: