24.06.2015.

Izgradnja nogostupa na Posavskim Bregima

Grad Ivanić-Grad planira izgradnju nogostupa na Posavskim Bregima od nadvožnjaka (lokalnog kafića) do križanja, odnosno skretanja za Trebovec.

Godinama su građani, a posebno djeca su ugrožena u prometu te se takav zahvat smatra jednim od prioriteta za Grad.

Prethodno su obavljene predradnje na zamjeni plinovoda kako se na izgrađenom nogostupu duže vrijeme ne bi obavljali građevinski zahvati.